Oferta

Suntem o echipă cu vastă experiență în producția din industria alimentară și cercetarea academică, dornică de a împărtăși cu dumneavoastră provocările activităților de cercetare - dezvoltare pentru noi produse și tehnologii, respectiv pentru menținerea sistemelor de management al siguranței alimentului sau calității în conformitate cu cerințele standardelor ISO 22000 și ISO 9001.
Serviciile noastre acoperă următoarele necesități din activitatea dumneavoastră, dar nu sunt limitate neaparat la acestea:

descrieri de produs (specificații tehnice și caracterizări ale materiilor prime, ingredientelor și materialelor pe care le folosiți în activitatea de producție, respectiv pentru produsele finite, în conformitate cu cerințele legale sau ale clienților)
- intocmire și descriere diagrame de flux
- sprijin în analiza pericolelor, în stabilirea măsurilor de control, a punctelor critice, limitelor critice, sistemului de monitorizare, stabilirea acțiunilor corective, a procedurilor de verificare pentru sistemul de siguranță a alimentului etc
- sprijin pentru realizarea sistemului de documente specifice pentru toate procedurile și înregistrările necesare implementării și funcționării sistemelor de management al siguranței a alimentulor și calității
- sprijin pentru introducerea de metode de analiză noi și instruire personal, adecvate scopurilor companiei dvs în raport cu sistemele de management implementate în firmă sau cu cerințele clienților
realizarea auditurilor interne în vederea evaluării eficacității sistemelor de management implementate în firmă, în raport cu standardele descrise mai sus
- sprijin pentru optimizarea proceselor tehnologice sau a rețetelor în raport cu necesitățile afacerii dumneavoastră
- sprijin în activitatea de cercetare-dezvoltare a companiei, pentru implementarea proiectelor de transfer tehnologic sau a proiectelor de cercetare finanțate din fonduri publice la care firma dumneavoastră este partener
documentații de specialitate necesare pentru obținerea de autorizații, avize, acorduri etc.

No comments:

Post a Comment