Friday, November 23, 2018

Materii prime pentru obținerea uleiurilor vegetale

de Ciprian Nicolae Popa; Tamba Berehoiu Radiana Maria

Uleiurile vegetale se găsesc cu precădere în: seminţe, fructe, tuberculi, sâmburi, germeni. 

Floarea soarelui (Helianthus annus)
este originară din Mexic şi Peru, a fost adusă în Europa în secolul al XVI-lea, iar la noi în timpul primului război mondial. Seminţele se compun în medie din 45% coajă şi 55% miez, care conţin între 45 şi 55% ulei. Uleiul se obţine prin presare, extracţie sau combinat, presare-extracţie şi are culoare galbenă, care se modifică spre auriu prin prăjirea prea accentuată a seminţelor. Este un ulei semisicativ, stratul de ulei uscându-se în 15-20 zile şi dând un film casant şi sfărâmicios. Se utilizează ca aliment şi în scopuri cosmetice, săpunuri, pielărie.  
Rapiţa (Brassica Campestris, Brassica Napus). 
Rapiţa se cultivă în Europa, India, China, America de Sud. Fructul are formă de păstăi cu 4-5 seminţe sferice brune, cu diametrul de circa 2 mm. Uleiul este de culoare verde închisă – nu are gust, miros specific. Este un ulei sicativ, utilizat în scopuri tehnice pentru îmbunătăţirea calităţii uleiurilor minerale la ungere şi ca aliment în stare rafinată.
Inul (Linum Usitatissimum). Inul se cultivă în zone tropicale şi temperate. Fructul este compus dintr-o capsulă cu 10 seminţe plate-ovoidale, brune. Uleiul obţinut prin presare sau presare-extracţie este de culoare galbenă-verzuie. Foarte sicativ, se usucă în 4-6 zile, dând un film nelipicios şi elastic. Se utilizează în industria lacurilor şi vopselelor, la impregnare, cosmetică, şi ăn mică măsură, în alimentaţie. 
Soia (Soja Hispida).
Soia este originară din China şi Japonia, de unde s-au extins prin aclimatizare în Europa şi alte regiuni. Păstăile de soia conţin 2-5 boabe asemănătoare mazărei, fiind galbene, verzi sau negre. Boabele sunt bogate în substanţe nutritve, mai ales proteine utilizate mult în alimentaţie. Uleiul este semisicativ, se usucă în circa 9 zile, dând un film uscat şi nelipicios. Se utilizează cu predilecţie în alimetaţie, ca atare, sau sub formă de margarină, prin hidrogenare (solidificare).  
Ricinul (Ricinus communis). 
Ricinul este provenit din Africa tropicală, s-a extins în zonele subtropicale şi temperate. Fructul este o capsulă acoperită cu ghimpi, în care se găsesc trei seminţe ovoidale sau elipsoidale, pestriţe pe fond roşcat. Seminţele conţin două substanţe toxice: ricină şi riclină ( şase boabe de ricin consumate de om pot provoca moartea). Uleiul se obţine prin presare la rece sau cald, după care turtele obţinute sunt supuse extracţiei cu solvenţi. Uleiul este incolor şi transparent. Vâscozitatea este mai ridicată decât la alte uleiuri vegetale şi se menţine constantă prin încălzire. Se utilizează în industrie ca lubrifiant, la ungerea pieilor şi în industria rtextilă (sub formă sulfată). Are utilizări şi în medicină, ca purgativ. 
Dovleacul (Curcubita Pepo). 
Dovleacul este originar din Asia, dar se cultivă astăzi în Eurpoa şi America. Seminţele se găsesc în număr mare în interiorul fructului. Au formă ovoidală şi plată şi se compun, în medie, din 76% miez şi 24% coajă. Uleiul obţinut prin presare sau prin extracţie cu solvenţi, are, după rafinare, culoare galbenă. Ulei semisicativ, care dă după 25-28 zile un film uscat şi nelipicios. Se utilizează cu prioritate în alimentaţie după o prealabilă rafinare.  
Arahidele (Arachis hypogea).
Arahidele sunt şi numite alune americane, sunt originare din Brazilia, de unde s-au extins şi în alte rgiuni cu climă tropicală, subtropicală şi chiar temperată. Florile sunt fecundate în aer, apoi tijele cu fructul abia fecundat, se înfig în pământ la 5-7 cm, unde în 2-3 luni se dezvoltă tubercule de formă ovidală care conţin 2-3 arahide învelite într-o peliculă brun-roşiatică. Fructele se utilizează în alimentaţie ca atare şi ,în cea mai mare măsură la obţinerea uleiului. Etse un ulei nesicativ, comestibil, de calitate superioară. Se utilizează şi la fabricarea margarinei, prin hidrogenare prealabilă.  
Măslinele (Olea Europea). 
Măslinele sunt originare din Asia Mică şi Palestina. Mai târziu cultura lor s-a extins în ţările riverane Mării Mediterane. Măslina e compune din două părţi, pulpa uleioasă (55-60%) şi un sâmbure cu coaja tare (40-45%). Conţinutul în ulei este de 20-35%. Se extrage succesiv prin presare la rece (culoare galbenă verzuie), presare la cald (culoare verde închisă şi gust neplăcut) şi extracţie cu solvenţi (culoare închisă, turbure). Este un ulei nesicativ, care se utilizează în alimentaţie, la fabricarea săpunului şi în alte scopuri tehnice.
Germenii de porumb (Zea Mays). Gemenii de porumb provin din porumbul care se cultivă în toate ţările cu climă temperată. După degerminarea porumbului la fabricarea alcoolului sau amidonului, pe cale uscată sau umedă, germenii se supun presării sau extracţiei pentru obţinerea uleiului de culoare galbenă sau roşcată. Este un ulei semisicativ. Se utilizează rafinat, în alimentaţie, la fabricarea săpunului şi în alte scopuri tehnice. 
Abrasinul sau tungul (Aleurites Montana)
Abrasinul este originar din China şi Japonia şi are aspectul unui copac de 8-10 m înălţime. Fructele se aseamănă cu nucile, având 3-7 sâmburi, cu miez bogat în ulei (52-54%). Uleiul se obţine părin presare la rece (galben) sau la cald (brun). Este toxic în stare proaspătă. Conţine trigliceride ale acidului oleo-stearic ( acid izomer al acidului linolenic). Acest ulei este puterni sicativ, întrecând în unele privinţe uleiul de in . Astfel, pelicula este foarte rezinstentă la acţiunea apelor sărate şi a gazelor din atmosferă. Pentru acest motiv este folosit la vopsirea vaselor şi a instalaţiilor expuse acţiunii corodante a unor gaze.
Nuca de cocos (Cocos Nucifera)
Nuca de cocos este plantată, în deosebi în insulele Oceanului Pacific şi Indian. Miezul copt are diametrul de 10-12 cm şi conţine 34-38% ulei. Scos din nucă şi uscat , miezul poartă numele de coprah şi conţine 64-70% ulei. Uleiul, la temperatuă normală, este solid (punct de topire 23-280C). Obţinută în stare brută (prin presare) grăsimea este galbenă, cu miros caracteristic şi gust neplăcut. Rafinată devine albă, fără miros şi gust puţin dulce. În această stare se mai numeşte şi unt de cocos. Se utilizează în alimentaţie şi la fabricarea săpunurilor.  
Sâmburii de struguri (Vitis Vinigera). Sâmburii de struguri conţin 10-18 % ulei, care are culoare verzuie şi miros plăcut când e obţinut prin presare şi culoare închisă când este obţinut prin extracţie. Conţine 93-95% acizi graşi nesaturaţi (oleic, linoleic). Uleiul obţinut este semisicativ, fiind utilizat în alimentaţie şi, în mică măsură, la vopsele în amestec cu ulei de in. 
Seminţele de susan (Susanum Indicum). Seminţele de susan sunt originare din India, se cultivă în ţări cu climă tropicală şi subtropicală. Fructul este o capsulă lunguiaţă cu două compartimente cu o mulţime de seminţe ovoidale, ascuţite la un capăt, de culoare albă-gălbuie, roşietică, brună sau neagră, conţin48-56% ulei. Uleiul obţinut prin presare la rece este galben deschis, cu gust plăcut. Cel extras prin presare la cald sau cu solvenţi, este închis la culoare, cu gust neplăcut. Este un ulei semisicativ şi comestibil. Se utilizează şi ca solvent al unor uleiuri eterice din flori şi la fabricarea margarinei. 
Seminţele de bumbac (Gossypium). Seminţele de bumbac se extrag din fructul acestei plante care este o capsulă cu 3-5 compartimente, care conţin şi firele de bumbac. Separarea lor se face mecanic, în procesul de egrenare. Seminţele conţin 17-23% ulei, care se obţine prin extracţie cu solvenţi. Uleiul brut are culoare roşie până la brun, gustul e amar şi mirosul neplăcut, fiind semisicativ. Rafinat devine comestibil şi se foloseşte şi la fabricarea margarinei. Uleiul brut se utilizează la fabricarea săpunului, a unsorilor consistente şi pentru unele produse chimice.
Seminţe de mac (Papaver Somniferum). Seminţele de mac se extrag din fructul macului, care este o capsulă plină de seminţe mici sferice, albe, negre, albastre, roşii, galbene. Conţin 40-50% ulei. Uleiul se obţine prin presare şi are culoare galbenă deschisă şi miros plăcut. Este un ulei sicativ, folosit în industria vopselelor, precum şi la alimentaţie. 
Migdalele (Amigdalarum pingue). Migdalele sunt originare din Asia. Uleiul este conţinut în sâmburi bogaţi şi în glucide. Este un ulei de culoare deschisă, care se foloseşte în cosmetică. 
Fructul fagului (Fagus silvatica). Fructul fagului se prezintă sub forma unor sâmburi conţinuti într-o capsulă cu ţepi. Prin presare se obţine uleiul de culoare galbenă, fără miros, cu gust plăcut. Se utilizează la prepararea cosmeticelor şi în alimentaţie. 
Cacao (Theobroma cacao). Cacao este un mic arbore din familia sterculiaceelor, originar din America de Sud. Boabele de cacao conţin grăsime (untul de cacao) care este extrasă prin presare la cald, după prăjire. Prin măcinarea boabelor prăjite, se obţine caco pudră. Untul de cacao este solid, având o temperatură de topire de 32 grade Celsius. Are culoarea galbenă deschisă, se dizolvă în eter, cloroform şi alcool fierbinte. 

No comments:

Post a Comment